Výsledky talentové zkoušky – grafický design

Upozorňujeme, že se nejedná o seznam přijatých a nepřijatých uchazečů. Oznámení o přijatých uchazečích bude zveřejněno 15. května 2024 na webových stránkách školy a v systému dipsy.cz.

Minimální celkový počet bodů pro úspěšné absolvování talentové zkoušky je 30 bodů s tím, že uchazeč musel získat minimálně 10 bodů z každého ze tří úkolů talentové zkoušky (domácí práce, kresba zátiší ve škole, koláž zátiší ve škole).

Celkem mohl uchazeč získat max. 70 bodů (10 bodů vysvědčení, 20 bodů domácí práce, 20 bodů kresba zátiší ve škole, 20 bodů koláž zátiší ve škole).

Pokud dosáhli někteří uchazeči stejný počet bodů v celkovém součtu, posunul se na vyšší místo uchazeč s vyšším počtem bodů za jednotlivé úkoly v tomto pořadí: kresba, koláž, domácí práce, vysvědčení.

Výsledek talentové zkoušky, včetně podrobného bodového hodnocení, budeme zasílat poštou / datovou schránkou a také e-mailem.

Počet přijímaných uchazečů: 9

Podle § 60a školského zákona má uchazeč právo změnit pořadí všech oborů, do kterých se přihlásil, a to nejpozději do 15. března 2024 podáním nové přihlášky.

Uchazeči, kteří podali přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, mají dále možnost podat přihlášku až do tří oborů bez talentové zkoušky v termínu od 1. února do 20. února 2024. Do této přihlášky nesmí zapomenout uvést i obory s talentovou zkouškou a zařadit je dle své priority.

Elektronické podání přihlášek na střední školy bude spuštěno od 1. února 2024 na www.dipsy.cz. Doporučujeme využití plně elektronického podání přihlášek.

Bližší informace najdete na webových stránkách www.prihlaskynastredni.cz.

Celkové pořadí uchazečů, kteří uspěli v talentové zkoušce

PořadíIDBody celkem
(talentová zkouška + vysvědčení)
1.53768
2.52366
3.53665
4.51562
5.55360
6.50560
7.55959
8.51458
9.52057
10.53556
11.54456
12.53055
13.51655
14.50254
15.54853
16.52152
17.54952
18.50452
19.51751
20.53451
21.51151
22.50151
23.52250
24.53348
25.55848
26.55046
27.50345
28.51844
29.54744
30.51943
31.54342
32.53242
33.52542
34.55741
35.51341
36.54641
37.54240
38.53839
39.56036
40.52434

Seznam uchazečů, kteří neuspěli v talentové zkoušce (řazeno dle ID)

ID
506
507
508
509
512
526
527
528
529
531
539
541
545
551
552
554
555
556