TOPlist

   

  STÁLE PŘIJÍMÁME ZÁJEMCE O STUDIUM NA

  VÝTVARNÉ OBORY ZAKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU 

   

  82-41-M/01 Užitá malba
  82-41-M/05 Grafický design
  82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů

   

   

  Veškeré informace podává zástupce ředitele školy

   


  Akad. mal. Jaroslav Klát 

   

  Telefon: 602 203 911, 603 717 684

   

   

  případně vedoucí Ateliéru Grafiky   MgA. Zbyněk Linart

   

  Telefon: 774 060 581


   

  e-mail: skoladesign@skoladesign.cz


   

   

   

  ATELIERY:
  • Užitá malba
  • Grafický design
  • Modelářství a návrhářství oděvů

  • INFORMACE O STUDIU

  Škola vychovává absolventy jednotlivých oborů uměleckého designu a volné umělecké tvorby k vysoce profesionálnímu zvládnutí vyučovaných uměleckých disciplín. Každý student je formován i po stránce důkladné teoretické a jazykové přípravy tak, aby po absolutoriu školy mohl buď samostatně umělecky tvořit, otevřít si vlastní galerii, butik apod., nebo pokračovat dále ve studiu na vysokých školách u nás i v zahraničí.

  V rámci rozsáhlé mimoškolní činnosti škola spolupracuje s veřejnými i soukromými subjekty.

   

  VÝTVARNÉ OBORY ZAKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU - DENNÍ STUDIUM

  82-41-M/01 Užitá malba
  82-41-M/05 Grafický design
  82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů


  Obor užité malby je možno studovat v angličtině nebo francouzštině ! 

  Informace podává Akad. mal. Jaroslav Klát

    

  Lze domluvit i individuální termíny zkoušek 

   


  Ke zkoušce je třeba předložit 10 - 15 vlastních výtvarných prací, vysvědčení z 8. a 9. roč. ZŠ, občanský průkaz (rodný list).

   

  PŘEDPOKLADY KE STUDIU

  • zcela průkazný talent a zájem o zvolený obor
  • schopnost samostatně, zodpovědně a dlouhodobě pracovat
  • akceptovat přirozené spojení teorie a praxe

  FAKULTATIVNÍ PŘEDMĚTY

  • vybrané grafické techniky
  • počítačová grafika
  • kresba aktu

  Volitelné předměty

  Vybrané grafické techniky
  Náplní tohoto kurzu je rozšířená výuka grafických technik hlubotiskových a knihtiskových. Cílem kurzu je získání řemeslné zručnosti, rozvoj kreativních schopností a výtvarného myšlení, které vyústí v osobité vyjádření.

   

  Fakultativní počítačová grafika
  Je určena především grafikům, ale nejen jim; v prvním pololetí se zabýváme úpravou tiskovin, technickou přípravou obrázků a grafiky pro případný ofsetový tisk. Ve druhém polotetí si vyzkoušíme práci s multimédii.


  Ve všech oborech se vyučuje počítačová grafika a používání internetu.

   

  VYUČOVANÉ TEORETICKÉ PŘEDMĚTY

  Jazyk český, cizí jazyk (angličtina), dějiny výtvarné kultury, společenské vědy. Odborné a umělecké předměty jsou vyučovány v rámci ateliérové výuky v jednotlivých oborech.

   

  ŠKOLA POSKYTUJE

  • pedagogické osobnosti
  • vybavení ateliérů
  • možnost vystavovat a prodávat vlastní umělecká díla studentů i profesorů v galerii školy
  • různé formy spolupráce s domácími i zahraničními podniky a institucemi
  • maximální péči rozvoji osobnosti každého studenta formou individuálního přístupu, včetně integrace smyslově postižených
  • možnost studia fakultativních předmětů
  Od založení školy v roce 1990 bylo uspořádáno 116 výstav a školu absolvovalo 1075 studentů.

  STUDENTI HRADÍ NA SVÉ NÁKLADY

  • učebnice a veškeré pomůcky (nářadí a materiály)
  • náklady na případné ubytování v domově mládeže
  • cestovné na exkurze, zahraniční cesty apod.
  • stravování

  ŠKOLNÉ

  Školné činí 29.000,- Kč ročně , které je třeba zaplatit vždy na celý školní rok dopředu, a to do 14 dnů po úspěšné talentové zkoušce. Školné může být zvýšeno v souladu s mírou inflace, nárůstem cen energií, nájemného, mezd, a taktéž v důsledku poklesu státních dotací.

  UPOZORNĚNÍ

  Naše škola byla zařazena do celostátní sítě středních uměleckých škol povolením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR čj. 16.401/90-22 ze dne 4. 7. 1990. Výuka byla zahájena 3. 9. 1990.

  PŘIHLÁŠKY JE MOŽNO ZASLAT NA ADRESU

  Soukromá střední umělecká škola designu, s. r. o. , Laudova 10/1024, 163 00  Praha 6 - Řepy  
  Informace na telefonech: 603 717 684, 774 060 581, 602 203 911

  Rádi Vás uvítáme na individuálních konzultacích!