Maturitní zkouška pro školní rok 2021/2022

Termín odevzdání seznamu děl z literárního kánonu je do čtvrtka 31. 3. 2022.

Informace k písemné části maturitní práce najdete zde.

Kritéria hodnocení maturitní práce najdete zde, kritéria hodnocení ostatních předmětů najdete zde.

Podání přihlášky pro jarní zkušební období maturitní zkoušky 2022 do středy 1. 12. 2021

Dobrovolný seminář z českého jazyka a literatury vždy ve čtvrtek 7. vyučovací hodina (13:40 – 14:25 hod.) Náplní bude intenzivní opakování a rozšíření základních znalostí potřebných pro maturitní zkoušku z ČJL.

Povinné zkoušky

Obor: 82-41-M/01 Užitá malba

1. Společná část maturitní zkoušky

a. český jazyk a literatura – forma didaktického testu;

b. anglický jazyk – forma didaktického testu;

2. Profilová část maturitní zkoušky

a. český jazyk a literatura – forma písemné práce a ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí;

b. anglický jazyk – forma písemné práce a ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí;

c. dějiny výtvarné kultury – forma ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí;

d. technologická příprava – forma ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí;

e. maturitní práce – forma vypracování maturitní práce a její obhajoba před maturitní komisí;

Obor: 82-41-M/05 Grafický design

1. Společná část maturitní zkoušky

a. český jazyk a literatura – forma didaktického testu;

b. anglický jazyk – forma didaktického testu;

2. Profilová část maturitní zkoušky

a. český jazyk a literatura – forma písemné práce a ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí;

b. anglický jazyk – forma písemné práce a ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí;

c. dějiny výtvarné kultury – forma ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí;

d. technologická příprava – forma ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí;

e. maturitní práce – forma vypracování maturitní práce a její obhajoba před maturitní komisí;

Obor: 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů

1. Společná část maturitní zkoušky

a. český jazyk a literatura – forma didaktického testu;

b. anglický jazyk – forma didaktického testu;

2. Profilová část maturitní zkoušky

a. český jazyk a literatura – forma písemné práce a ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí;

b. anglický jazyk – forma písemné práce a ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí;

c. dějiny výtvarné kultury -forma ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí;

d. konstrukční a technologická příprava – forma ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí;

e. maturitní práce – forma vypracování maturitní práce a její obhajoba před maturitní komisí;

Termíny maturitních zkoušek – jarní zkušební období

  • 19. 4. 2022 /úterý/ – profilová část maturitní zkoušky: anglický jazyk – forma písemné práce;
  • 20. 4. 2022 /středa/ – profilová část maturitní zkoušky: český jazyk a literatura – forma písemné práce;
  • 2. 5. 2022 /pondělí/- didaktický test společné části maturitní zkoušky: anglický jazyk;
  • 3. 5. 2022 /úterý/- didaktický testy společné části maturitní zkoušky: český jazyk a literatura,;
  • 16. 5. až 20. 5. 2022 /pondělí až pátek/ – profilová část maturitní zkoušky – forma ústní zkoušky a obhajoba maturitní práce před zkušební maturitní komisí;