Maturitní zkouška pro školní rok 2021/2022

Podání přihlášky pro jarní zkušební období maturitní zkoušky 2022 do středy 1. 12. 2021

Dobrovolný seminář z českého jazyka a literatury vždy ve čtvrtek 7. vyučovací hodina (13:40 – 14:25 hod.) Náplní bude intenzivní opakování a rozšíření základních znalostí potřebných pro maturitní zkoušku z ČJL.

Povinné zkoušky

Obor: 82-41-M/01 Užitá malba

1. Společná část maturitní zkoušky

a. český jazyk a literatura – forma didaktického testu;

b. anglický jazyk – forma didaktického testu;

2. Profilová část maturitní zkoušky

a. český jazyk a literatura – forma písemné práce a ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí;

b. anglický jazyk – forma písemné práce a ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí;

c. dějiny výtvarné kultury – forma ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí;

d. technologická příprava – forma ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí;

e. maturitní práce – forma vypracování maturitní práce a její obhajoba před maturitní komisí;

Obor: 82-41-M/05 Grafický design

1. Společná část maturitní zkoušky

a. český jazyk a literatura – forma didaktického testu;

b. anglický jazyk – forma didaktického testu;

2. Profilová část maturitní zkoušky

a. český jazyk a literatura – forma písemné práce a ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí;

b. anglický jazyk – forma písemné práce a ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí;

c. dějiny výtvarné kultury – forma ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí;

d. technologická příprava – forma ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí;

e. maturitní práce – forma vypracování maturitní práce a její obhajoba před maturitní komisí;

Obor: 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů

1. Společná část maturitní zkoušky

a. český jazyk a literatura – forma didaktického testu;

b. anglický jazyk – forma didaktického testu;

2. Profilová část maturitní zkoušky

a. český jazyk a literatura – forma písemné práce a ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí;

b. anglický jazyk – forma písemné práce a ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí;

c. dějiny výtvarné kultury -forma ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí;

d. konstrukční a technologická příprava – forma ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí;

e. maturitní práce – forma vypracování maturitní práce a její obhajoba před maturitní komisí;

Termíny maturitních zkoušek – jarní zkušební období

  • 19.4.2022 /úterý/ – profilová část maturitní zkoušky: anglický jazyk – forma písemné práce;
  • 20.4.2022 /středa/ – profilová část maturitní zkoušky: český jazyk a literatura – forma písemné práce;
  • 2.5. až 5.5.2022- didaktické testy společné části maturitní zkoušky: český jazyk a literatura,  anglický jazyk;
  • 16.5. až 20.5.2022 /pondělí až pátek/ – profilová část maturitní zkoušky – forma ústní zkoušky a obhajoba maturitní práce před zkušební maturitní komisí;