Maturitní zkouška pro školní rok 2021/2022

Informace k maturitní zkoušce budou průběžně zveřejňovány.

Podání přihlášky pro jarní zkušební období maturitní zkoušky 2022 do středy 1. 12. 2021

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období 2022 budou konat od pondělí 2. května 2022 do čtvrtka 5. května 2022. Časový rozvrh konání zkoušek (jednotné zkušební schéma) bude zveřejněn nejpozději 15. ledna 2022.

Dobrovolný seminář z českého jazyka a literatury vždy ve čtvrtek 7. vyučovací hodina (13:40 – 14:25 hod.) Náplní bude intenzivní opakování a rozšíření základních znalostí potřebných pro maturitní zkoušku z ČJL.