Maturitní zkouška pro školní rok 2023/2024

Podání přihlášky pro jarní zkušební období maturitní zkoušky 2023/2024 do 1. 12. 2023.

Literární kánon pro ústní část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury ke stažení zde. Termín odevzdání seznamu děl z literárního kánonu je do 31. 3. 2024.

Povinné zkoušky

Obor: 82-41-M/01 Užitá malba

Tematické okruhy k maturitní zkoušce ke stažení zde.

1. Společná část maturitní zkoušky

a. český jazyk a literatura – forma didaktického testu;

b. anglický jazyk – forma didaktického testu;

2. Profilová část maturitní zkoušky

a. český jazyk a literatura – forma písemné práce a ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí;

b. anglický jazyk – forma písemné práce a ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí;

c. dějiny výtvarné kultury – forma ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí;

d. technologická příprava – forma ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí;

e. maturitní práce – forma vypracování maturitní práce a její obhajoba před maturitní komisí;

Obor: 82-41-M/05 Grafický design

Tematické okruhy k maturitní zkoušce ke stažení zde.

1. Společná část maturitní zkoušky

a. český jazyk a literatura – forma didaktického testu;

b. anglický jazyk – forma didaktického testu;

2. Profilová část maturitní zkoušky

a. český jazyk a literatura – forma písemné práce a ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí;

b. anglický jazyk – forma písemné práce a ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí;

c. dějiny výtvarné kultury – forma ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí;

d. technologická příprava – forma ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí;

e. maturitní práce – forma vypracování maturitní práce a její obhajoba před maturitní komisí;

Obor: 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů

Tematické okruhy k maturitní zkoušce ke stažení zde.

1. Společná část maturitní zkoušky

a. český jazyk a literatura – forma didaktického testu;

b. anglický jazyk – forma didaktického testu;

2. Profilová část maturitní zkoušky

a. český jazyk a literatura – forma písemné práce a ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí;

b. anglický jazyk – forma písemné práce a ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí;

c. dějiny výtvarné kultury – forma ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí;

d. technologie a konstrukční příprava – forma ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí;

e. maturitní práce – forma vypracování maturitní práce a její obhajoba před maturitní komisí;

Termíny maturitních zkoušek – jarní zkušební období

  • 2. 5. 2024 – didaktický test společné části maturitní zkoušky: anglický jazyk
  • 3. 5. 2024 – didaktický test společné části maturitní zkoušky: český jazyk a literatura
  • 22. 4. 2024 – profilová část maturitní zkoušky: anglický jazyk – forma písemné práce
  • 23. 4. 2024 – profilová část maturitní zkoušky: český jazyk a literatura – forma písemné práce
  • 27. – 31. 5. 2024 – profilová část maturitní zkoušky – forma ústní zkoušky a obhajoba maturitní práce před zkušební maturitní komisí

Europass – dodatek k maturitnímu vysvědčení

Ke stažení zde.