Maturitní zkouška pro školní rok 2020/2021

Žákovský seznam literatury odevzdat do 30. 4. 2021 řediteli školy.

Povinné zkoušky


Obor: 82-41-M/01 Užitá malba

1. Společná část maturitní zkoušky
a. český jazyk a literatura – forma didaktického testu
b. anglický jazyk – forma didaktického testu

2. Profilová část maturitní zkoušky
a. český jazyk a literatura – forma ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí (nepovinná zkouška)
b. anglický jazyk – forma ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí (nepovinná zkouška)
c. dějiny výtvarné kultury – forma ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí
d. technologická příprava – forma ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí
e. praktická zkouška z odborného předmětu (návrhová a realizační tvorba) – forma praktické zkoušky

Obor: 82-41-M/05 Grafický design

1. Společná část maturitní zkoušky
a. český jazyk a literatura – forma didaktického testu
b. anglický jazyk – forma didaktického testu

2. Profilová část maturitní zkoušky
a. český jazyk a literatura – forma ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí (nepovinná zkouška)
b. anglický jazyk – forma ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí (nepovinná zkouška)
c. dějiny výtvarné kultury – forma ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí
d. technologická příprava – forma ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí
e. praktická zkouška z odborného předmětu (návrhová a realizační tvorba) – forma praktické zkoušky

Obor: 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů

1. Společná část maturitní zkoušky
a. český jazyk a literatura – forma didaktického testu
b. anglický jazyk – forma didaktického testu

2. Profilová část maturitní zkoušky
a. český jazyk a literatura – forma ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí (nepovinná zkouška)
b. anglický jazyk – forma ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí (nepovinná zkouška)
c. dějiny výtvarné kultury – forma ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí
d. konstrukční příprava a design oděvu – forma ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí
e. praktická zkouška z odborných předmětů (pracovní cvičení, konstrukční příprava, technologická příprava, design oděvů) – forma praktické zkoušky

Termíny maturitních zkoušek

1. Jarní zkušební období

  • od 19. 4. do 14. 5. 2021 – praktická zkouška z odborných předmětů /vždy od 8.00 do 15.15 hod./
  • 24. 5. 2021 – didaktický test z  anglického jazyka /od 13:30 hod./, do školy se dostavne nejpozději ve 13:00 hod.
  • 25. 5. 2021 – didaktický test z českého jazyka a literatury /od 8:00 hod./, do školy se dostavne nejpozději v 7:40 hod.
  • od 2. 6. do 4. 6. 2021 – ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky

1. Mimořádný termín didaktických testů

  • 7. 7. 2021 – didaktický test z anglického jazyka /od 14:30 hod/
  • 8. 7. 2021 – didaktický test z českého jazyka a literatury /od 9:00 hod./

místo konání didaktických testů: vybrané spádové školy

2. Podzimní zkušební období

  • od 1.9. do 3. 9.2021 – didaktické testy z českého jazyka a literatury a anglického jazyka
  • 6. 9. 2021 – profilová část maturitní zkoušky