Maturitní zkouška pro školní rok 2020/2021

Povinné zkoušky


Obor: 82-41-M/01 Užitá malba

1. Společná část maturitní zkoušky
a. český jazyk a literatura – forma didaktického testu
b. anglický jazyk – forma didaktického testu

2. Profilová část maturitní zkoušky
a. český jazyk a literatura – forma ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí
b. anglický jazyk – forma ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí
c. dějiny výtvarné kultury – forma ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí
d. technologická příprava – forma ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí
e. praktická zkouška z odborného předmětu (návrhová a realizační tvorba) – forma praktické zkoušky

Obor: 82-41-M/05 Grafický design

1. Společná část maturitní zkoušky
a. český jazyk a literatura – forma didaktického testu
b. anglický jazyk – forma didaktického testu

2. Profilová část maturitní zkoušky
a. český jazyk a literatura – forma ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí
b. anglický jazyk – forma ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí
c. dějiny výtvarné kultury – forma ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí
d. technologická příprava – forma ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí
e. praktická zkouška z odborného předmětu (návrhová a realizační tvorba) – forma praktické zkoušky

Obor: 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů

1. Společná část maturitní zkoušky
a. český jazyk a literatura – forma didaktického testu
b. anglický jazyk – forma didaktického testu

2. Profilová část maturitní zkoušky
a. český jazyk a literatura – forma ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí
b. anglický jazyk – forma ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí
c. dějiny výtvarné kultury – forma ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí
d. konstrukční příprava a design oděvu – forma ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí
e. praktická zkouška z odborných předmětů (pracovní cvičení, konstrukční příprava, technologická příprava, design oděvů) – forma praktické zkoušky

Termíny maturitních zkoušek

1. Jarní zkušební období

  • od 6.4. do 23.4.2021 – praktická zkouška z odborných předmětů /vždy od 8.00 do 15.10 hod./
  • od 2.5. do 4.5.2021 (v pracovních dnech) – didaktické testy z českého jazyka a literatury a anglického jazyka
  • od 17.5. do 20.5.2021 – ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky

2. Podzimní zkušební období

  • od 1.9. do 10.9.2021 – didaktické testy z českého jazyka a literatury a anglického jazyka
  • od 1.9. do 20.9.2021 – všechny formy profilové části maturitní zkoušky