Kontakt – zaměstnanci

Termín konzultací je třeba si vždy předem domluvit s konkrétním vyučujícím. Ve výjimečných případech lze dohodnout jiný mimo konzultační hodiny.

Ing. Lenka Hanzlová
asistentka jednatele, metodik prevence, kariérový poradce
(ZPV, TE, KP, PC)
úterý 13:00 – 14:00 hod. (metodik prevence)
úterý 14:00 – 15:00 hod. (kariérový poradce)
lenka.hanzlova@skoladesign.cz

BcA. Barbora Kotěšovcová
(DO, VP)
úterý 7:00 – 8:00 hod.
barbora.kotesovcova@skoladesign.cz

Ondřej Lukeš
asistent pedagoga
ondrej.lukes@skoladesign.cz

Mgr. Pavel Masař
(Ma, INF)
čtvrtek 12:30 – 15:30 hod.
pavel.masar@skoladesign.cz

Mgr. Jaroslav Mevald
(TV)
jaroslav.mevald@skoladesign.cz

MgA. Ivo Návrat
(Nart, VP, TP)
pondělí 15:30 – 16:30 hod.
ivo.navrat@skoladesign.cz

MgA. Alice Nikitinová
(DVK, FK, NaRT, VP, TP)
středa 14:00 – 15:00 hod.
alice.nikitinova@skoladesign.cz

Mgr. Dagmar Parohová
(Aj)
pátek 12:00 – 13:00 hod.
dagmar.parohova@skoladesign.cz

PaedDr. Michal Pavlo
výchovný poradce
(Dej, ZSV)
středa 9:00 – 10:30 hod.
michal.pavlo@skoladesign.cz

MgA. Jakub Sýkora
(PG)
čtvrtek 14:30 – 15:30 hod.
jakub.sykora@skoladesign.cz

ak. mal. Eva Vinopalová
(NaRT, TP, VP, DVK)
pondělí 15:30 – 16:30 hod.
eva.vinopalova@skoladesign.cz

Mgr. Jan Vorlíček
(Nj, Čj)
čtvrtek 9:00 – 10:00 hod.
jan.vorlicek@skoladesign.cz