pro studenty

Něco vás trápí a potřebujete pomoc? Podívejte se sem.

Časový rozvrh vyučovacích hodin:

0.1.2.3.4.5.6.7.8.
07.00

07.45
08.00

08.45
08.50

09.35
09.55

10.40
10.45

11.30
11.35

12.20
12.25

13.10
13.40

14.25
14.30

15.15

I během prázdnin můžete vyřizovat veškeré záležitosti e-mailem na studijni@skoladesign.cz nebo na telefonicky 602 203 911.

Kdy začíná školní rok 2023/2024?

Školní rok začíná pro všechny ročníky 4. září 2023 v 8:00 hod., budova školy bude otevřena od 7:30 hod. Předpokládaná délka vyučování 4. září bude 1 až 2 vyučovací hodiny, od 5. září bude probíhat výuka podle rozvrhu. Tělocvik bude probíhat až od druhé týdne.

Informace pro budoucí první ročníky

Bude se pro rodiče žáků prvních ročníků konat nějaká informační schůzka před začátkem školního roku?

Ne, základní důležité informace dostanete v e-mailu, který bude odeslán v posledním srpnovém týdnu. Veškeré další informace dostanou žáci od jednotlivých učitelů na prvních hodinách. Třídní schůzky rodičů žáků budou ve formě konzultací v měsíci listopadu.

Musí se rodiče žáků prvního ročníku zúčastnit zahájení školního roku?

Nic takového se neočekává, pokud naopak budou rodiče cítit potřebu navštívit vedení školy nebo třídního učitele/ku, je nutné si předem domluvit na termín osobní návštěvy (viz sekce kontakty).

Mají si žáci pořídit nějaké učebnice a pomůcky před zahájením výuky?

Před zahájením si žádné učebnice ani pomůcky nepořizujte. Učebnice bude možné zakoupit přímo ve škole. Ohledně pomůcek vyčkejte pokynů jednotlivých vyučujících.

Potvrzení o studiu a vystavení karty ISIC

Potvrzení o studiu vydáváme již poslední týden v srpnu, můžete o něj zažádat e-mailem nebo telefonicky, příp. osobně vždy od 9:00 do 11:00 hod. (v jiný čas je možné po telefonické domluvě na tel. 602 203 911). K žádosti o potvrzení vždy uvádějte důvod vydání.

Formulář žádosti o vystavení karty ISIC obdržíte na studijním oddělení nebo si ho můžete stáhnout zde. Vyplněnou žádost je nutno odevzdat s poplatkem v hotovosti 350 Kč v kanceláři školy nejpozději v pátek 8. 9. 2023. Digitální fotografii na průkaz, která bude vložena do Bakalářů, můžete odeslat již nyní na mailovou adresu studijni@skoladesign.cz nejpozději však 8. 9. 2023. Fotografii zašlete pouze ve formátu jpg a uveďte své příjmení a jméno – format Prijmeni_jmeno.jpg. Hotové karty budou vydávány na studijním oddělení. Všeobecné informace k vystavování průkazů ISIC školou zde.

Musí studenti hlásit své zdravotní pojišťovně nástup na střední školu?

Podle zákona je pojištěnec povinen oznámit a doložit své zdravotní pojišťovně začátek studia, stejně tak ukončení, případně přerušení. Škola tuto povinnost nemá.

Hlavní organizační události v září 2023

Na 29. 9. 2023 vyhlašuje z organizačních důvodů ředitel školy ředitelské volno.

Plenér: 30. 9. – 7. 10. 2023 – organizační pokyny budou sděleny na začátku školního roku.

Stravování

Obědy si můžete objednávat od firmy Lion catering. Jídlo je dodáváno přímo do školy zabalené v jednorázových obalech. Oběd na následující den je třeba objednat vždy nejpozději pracovní den předem do 15:00 hod. Návod ke stažení zde.

Školní e-mail

Každý žák má zřízen školní e-mail ve formátu jmeno.prijmeni@skoladesign.cz. Do e-mailu se dostanete přihlášení na MS Office (www.office.com). Díky přihlášení do MS Office můžete využívat i ostatní nástroje (Excel, Word, PowerPoint, …). Hesla pro první ročník  budou sdělena v informačním e-mailu.

Aplikace Bakaláři

Hlavním komunikačním kanálem směr škola > zákonný zástupce / žák / žákyně je aplikace Bakaláři. Žádáme zákonné zástupce a žáky o pravidelné kontrolování, doporučujeme tedy používání mobilní aplikace s nastavenými upozorňujícími notifikacemi! Všechny důležité informace určené pro žáky jsou zasílány i na školní e-mail.

On-line výuka

Jako hlavní kanál pro podporu on-line výuky bylo zvoleno prostředí Teams. Návod na jeho používání najdete zde. Někteří vyučující mohou využívat i jiné on-line kanály, veškeré informace v případě distanční výuky najdete v aplikaci Bakaláři a na školním e-mailu.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo technických problémů nás kontaktujte na studijni@skoladesign.cz nebo telefonicky na 602 203 911.

Hlášení změn

Upozorňujeme, že jakékoliv změny v kontaktních údajích (během školního roku) je třeba nahlásit do 3 pracovních dnů!

Pro maturanty

Aktuální informace k maturitám najdete zde.

Organizace školního roku 2023/2024

4. 9. 2023Zahájení školní roku v 8:00 hod.
28. 9. 2023 Státní svátek
29. 9. 2023Ředitelské volno
30. 9. – 7. 10. 2023Plenér 1. ročník
26. 10. – 27. 10. 2023Podzimní prázdniny
17. 11. 2023Státní svátek
27. 11. – 1. 12. 2023Třídní schůzky ve formě konzultací (16:00 – 18:30 hod.)
23. 12. 2023 – 2. 1. 2024Vánoční prázdniny
(24. 12. – 26. 12. 2023 a 1. 1. 2024 – státní svátek)
8. – 10. 1. 2024Ředitelské volno
26. 1. 2024Uzavření klasifikace za 1. pololetí
31. 1. 2024Vysvědčení
2. 2. 2024Pololetní prázdniny
12. 2. – 16. 2. 2024Jarní prázdniny
28. 3. – 1. 4. 2024Velikonoční prázdniny (29. 3. a 1. 4. 2023 – státní svátek)
22. 4. – 26. 4. 2024Třídní schůzky ve formě konzultací (16:00 – 18:30 hod.)
1. 5. 2024Státní svátek
8. 5. 2024Státní svátek
21. 6. 2024Uzavření klasifikace za 2. pololetí
28. 6. 2024Vysvědčení
29. 6. – 1. 9. 2024Letní prázdniny