pro uchazeče

SOUKROMÁ STŘEDNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DESIGNU s.r.o. je od roku 1990 tradiční institucí a otevřeným tvůrčím prostorem pro všechny talentované žáky zabývající se malbou, kresbou, grafikou, ilustrací, fotografií, designem oděvu, 3D modelováním, dějinami umění apod. Jejím alternativním názvem je OMG sdružující dohromady zkratky názvů jednotlivých oborů, konkrétně tedy ateliérů ODĚVU, MALBY A GRAFIKY. Tyto obory zcela přirozeně vyšly ze společenské poptávky reagující na současné trendy. Talentovaní uchazeči se mohou kromě inspirativního prostředí školy těšit na řadu zkušených pedagogických osobností, kteří se aktivně podílejí na utváření současného českého uměleckého prostředí.

Vyučované ateliérové předměty: vybrané grafické a malířské techniky, počítačová grafika, figurální kreslení a modelování, typografie, technologická a konstrukční příprava, design oděvu atd. Odborné a umělecké předměty jsou vyučovány v rámci ateliérové výuky v jednotlivých oborech.

Vyučované teoretické předměty: český jazyk, cizí jazyk (angličtina, němčina), matematika, informatika, dějiny výtvarné kultury, základy společenských a přírodních věd, dějepis, ekonomie atd.

Roční školné pro školní rok 2023/2024 činí 31.000 Kč/rok. Studenti hradí na své náklady učebnice a pomůcky, náklady na případné ubytování, stravování, cestovné, umělecká soustředění v přírodě, zahraniční cesty, vstupné do kulturních institucí apod.

přípravný kurz k talentovým zkouškám

Pro zájemce o studium nabízí naše škola od září do prosince přípravné kurzy na talentové zkoušky.

Tyto kurzy budou probíhat každé pondělí 17:15 – 19:15 hod. od 12. září do 19. prosince 2022 (15 lekcí).

Výtvarné okruhy v rámci kurzu:

  • kresba (tužka, uhel, rudka, perokresba, lavírovaná kresba)
  • malba (akryl, tempera, akvarel)
  • grafika (jednoduché techniky tisku z výšky, barevná koláž)
  • oděv (módní ilustrace, modelování oděvu na panně)

Cena kurzu (15 lekcí, 1 lekce 2 x 60 min.): 5 000 Kč

Přihlášky: e-mailem na studijni@skoladesign.cz

Platba: na číslo účtu 475138433/0300 (v příkazu k platbě uveďte celé jméno dítěte) nebo hotově v kanceláři studijního oddělení

Účastníky kurzu se stáváte až po zaplacení kurzovného.

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří budou probíhat vždy od 9:00 do 12:00 hod. v níže uvedených termínech.

25. 6. 2022

17. 9. 2022

15. 10. 2022

22. 10. 2022

12. 11. 2022

19. 11. 2022

V případě zájmu můžete již nyní kdykoliv po předchozí domluvě využít možnosti individuální návštěvy.

Bližší informace Vám rádi poskytneme na e-mailu studijni@skoladesign.cz nebo na tel. čísle +420 602 203 911.