Učitelé

MgA. Zbyněk Linhart

malíř, ilustrátor; narozen 06.05.1981 v Háji u Ledče nad Sázavou; studia: 1995–1999 Střední umělecká škola grafická Jihlava, obor Propagační výtvarnictví; 2000–2007 Fakulta výtvarných umění VUT Brno, ateliér malířství II, prof. Martin Mainer, 2003–2004 Akademie výtvarných umění v Praze, škola grafiky II, prof. Vladimír Kokolia; vlastní a společné výstavy: např. 2018 „Mezi“ Galerie Kritiků – Palác Adria, Praha; 2016 „Všichni Svatí“, Nová Galerie, Praha; 2015 „Uvězněný bůh“, Galerie Hřivnáč, Opava; 2015 „Černá práce“, Galerie Dole, Ostrava; 2015 „Privátní jestřáb“, Galerie Makráč (Makrokoule) Praha, 2013 „Laboratoř“, Galerie Prostor 228, Liberec; zastoupení ve sbírkách: ve sbírce MAREK, v soukromých sbírkách u nás a v zahraničí; 2012–dosud práce pro film, např. Úsměvy smutných mužů (režie Dan Svátek), Cesta kolem světa (režie Dan Svátek), Tři bratři (režie Jan Svěrák); Aw: nominace na cenu Kritiky za Mladou malbu 2008

ak. mal. Richard Bobůrka

narozen 3. září 1959 žije v Praze, absolvoval Střední umělecko průmyslovou škola v Praze obor scénografie a výstavnictví. V letech 1982-1988 studoval AVU ateliér monumentální malby R. Koláře.
V roce 1991 byl u založení Střední umělecko-průmyslové školy sv. Anežky České v Českém Krumlově. Tamtéž založil spolu s Tomášem Baranem obor malby. V letech 1994 – 2000 pracoval jako artdirector v reklamních agenturách Leo Burnett, BBK-time, kde vytvářel reklamní kampaně českých a světových firem. V agentuře Pro invention pak navrhoval obaly pro kosmetické společnosti.
Také se podílí na nové podobě časopisu Dingir, přípravě grafické podoby časopisu Nový prostor (dříve Patron) – časopis, který pomáhá osobám v nepříznivé sociální situaci .
Po mateřské dovolené v roce 2002 spolupracoval s Antonínem Střížkem na realizaci opony pro Státní operu v Praze. Od tohoto roku pedagogicky působil na Střední umělecké škole grafické v Jihlavě a na škole Michael v Praze. Vedle malby se také zabývá kresbou a grafikou.
Výstavy:
1984 -1988  účast na výstavách Konfrontace I.- VI. a skupinové výstavy  Svárově.
2009  účast na výstavě v polské Wroclavi k 20. výročí výstavy a koncertu ve Wroclavi 1989
2017 výstava imago mundi Luciana Benetton Collection

BcA. Barbora Kotěšovcová

Oděvní výtvarnice a umělkyně, narozena r. 1997 v Praze. Absolvovala studium Střední průmyslové školy oděvní v Praze, obor Modelářství a návrhářství oděvů (2012-2016). Ve studiu dále pokračovala na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze (UMPRUM, 2016-současnost), kde dosud získala bakalářský titul v ateliéru Módní tvorby pod vedením MgA. Pavla Ivančice. V současnosti studuje magisterské studium taktéž na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, v ateliéru Módní tvorby.
Zabývá se nejen tvorbou a navrhováním samotného oděvu, ale i oděvních objektů na pomezí volného umění či kostýmu. Důraz klade především na netradiční konstrukční řešení forem a konceptuální stránku projektů. Angažuje se taktéž jako lektorka kurzu šití pro dospělé a výtvarné výchovy pro děti prvního stupně základní školy. Během studia navštívila několik stáží v České republice a v zahraničí. Spolupracuje s umělci a designéry i mimo oděvní obor.
Výběr z výstav a přehlídek:
2021 – výstava Presahy v Banské Bystrici, Slovensko (oděvní objekty ARRIVING BUT LEAVING, kurátorka Yveta Neuschlová), 2020 – Módní přehlídka akce We’re next (kolekce MEZZOFORTE), výstava FASHION GLASS (spolupráce se sklářem Františkem Jungvirtem, kurátor Petr Nový), 2019 – módní přehlídka na MBPFW s projektem ASCHER CHALLENGE (ateliér Módní tvorby, UMPRUM), 2018 – výstava Ars electronica v Linci, Rakousko (ARTIFICIAL INTELLIGENCE, ateliér Módní tvorby UMPRUM), výstava Designblok v Praze (ARTIFICIAL INTELLIGENCE a CARDIOACTIVE T-SHIRT, ateliér Módní tvorby UMPRUM), Módní přehlídka akce We’re next (kolekce IT’S THE GAME FOR US).

MgA. Ivo Návrat

Současný český výtvarný umělec. Narodil se 4.5.1976 v Dačicích a v současnosti žije v Telči na Vysočině. V letech 1994 až 1996 studoval Střední uměleckou školu grafickou v Jihlavě a v roce 1996 nastoupil na Akademii výtvarných umění v Praze, kde diplomoval v roce 2002 v ateliéru kresby prof. Jitky Svobodové a prof. Jiřího Petrboka. Ivo Návrat se orientuje v mnoha výtvarných profesích, jako je tvorba obrazu, multimédia, design, architektura a film. Má za sebou řadu realizací pro soukromé produkce a Českou televizi. Zásadní je pro něj ale obraz, ve kterém se pohybuje v intencích figurální exprese a společenské angažovanosti. Pro svoji tvorbu používá převážně spray a různá mixed media. Námětovými doménami Ivo Návrata jsou figura a portrét, jejichž prostřednictvím pozoruje svět kolem sebe. Maluje často na odpad – na staré potrhané kusy linolea, plech či sololitové desky. Pro jeho tvorbu mělo a má velký význam zejména všechno to, co kdy v životě dělal. Různorodá prostředí a lidské vztahy, kterými prošel, se podle něho staly jakousi sociologickou sondou stavu společnosti. Sondou, jejíž výsledky však bohužel nejsou nikterak povzbudivé. Podivně zkarikované postavy jakéhosi polosvěta v Proustovsky plynoucím čase, pokuřující na barových stoličkách v takřka moralizujících obrazech Ivo Návrata jsou tedy převážně nositeli přetvářky, egoismu, lhostejnosti, vykořeněnosti, osamělosti, násilí, prázdnoty a absence vizí, či úcty. Nejsou určeny k letmému pohledu, vybízí k tomu, abychom se snažili je dešifrovat a pochopit vložené poselství, které pro autora při tvorbě znamenalo jistou vnitřní katarzi.

MgA. Jakub Sýkora

(nar. 1984 v Rakovníku) absolvoval v letech 2006–2012 pražskou Akademii výtvarných umění (ateliér Nová média II, Veronika Bromová; ateliér Malba I, prof. Jiří Sopko). V roce 2010 studijně pobýval na Satakunta University of Applied Sciences, Kankaanpää ve Finsku. V roce 2013 se stal laureátem Ceny Jana Zrzavého a v roce 2014 finalistou Ceny Kritiky pro mladou malbu s přesahy.

Do kontextu současného umění zařadily autora především projekty Absolventi vídeňské a pražské akademie (2014, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov), Černý koně (2015, Richard Adam Gallery, Brno), Česko­-rakouské hvězdy (2016, Galerie Miroslava Kubíka, Litomyšl), Meta­stázy obrazu (2017, Topičův salon, Praha), Raději sbírat motýly? (2019, Pražákův palác, Brno) nebo výstava Techno-color, na které vystavoval společně se Šárkou Pelikánovou a Janem Poupětem (Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě). Samostatně vystavoval v Praze v Galerii Vyšehrad (2016, Radiátor ve křoví), v galerii PRÁM (2018, Gumová kalhota IKEA3000), v Jan Cejka Gallery (2018, 8 a ½), v Garage Gallery Karlín (2018, Save as untitled) a v Egon Schiele Art Centru v Českém Krumlově (2021, Nejasno).

ak. mal. Eva Vinopalová

Studia: 1982–86 Přírodovědné gymnázium; 1986–90 Pedagogická fakulta UK v Praze; 1992–98 AVU, Ateliér kresby – prof. Jitka Svobodová, Ateliér grafiky – doc. Vladimír Kokolia
Zahraniční studijní stáže: 1993 Dvouměsíční stáž na Královské v Haagu, Holandsko; 1996 Tříměsíční stáž na Akademii krásných umění v Cuence, Španělsko
Účast na výstavách – výběr: 1999 Grafika roku, Staroměstská radnice v Praze; 1999 Česká grafika, galerie v Syke, Německo; 2000 Fotografie a grafika, Kódy a znamení, klášter Plasy u Plzně; 2002 Socha, fotografie, galerie Navrátil, Praha; 2002 Moravsko – české sochařské sympozium, Břeclav; 2008 Zahrady, výstava kreseb a grafik, galerie Jána Šmoka, Jihlava; 2017 Účast na výstě art Prague rok; 2017 Legendy grafiky II, Galerie Havelka v Praze; 2010 Ilustrace k básním „Na horách taje sníh“, P. Dunovská, Účast na sympoziích: 2001 a 2002 Sochařské sympozium Sculptura I., II. Přední Kopanina
Výběr z účasti na restaurátorských pracích: Sochy L. Suchardy v muzeu v Hradci Králové Sádrové modely Muzea hlavního města Prahy – architektura, figurální modely; Nástěnné malby – židovská synagoga v Turnově a v kostele sv. Jakuba Většího, Přepeře u Turnova
Pedagogická působení: Pedagog na Vyšší a Střední pedagogické škole a estetickém gymnáziu v Praze – Vv, dějiny umění, Hv; Pedagog na Střední umělecké škole grafické a VOŠ v Jihlavě – technologie grafiky, grafika ; Pedagog na osmiletém Gymnáziu v Ústavní 400 v Praze – grafika, Střední škola designu Lysá nad Labem – grafika.
Ve své tvorbě se věnuje především krajině, městské krajině a architektuře, která je vždy spjatá s důvěrné známým prostředím. I když člověk zůstává jakoby mimo zájem, ve všem jsou stopy jeho činnosti. Z technik využívá nejvíce, kresbu, serigrafii, autorskou fotografii, malbu.

Galerie učitelé – archiv