Učitelé

MgA. Zbyněk Linhart

malíř, ilustrátor; narozen 06.05.1981 v Háji u Ledče nad Sázavou; studia: 1995–1999 Střední umělecká škola grafická Jihlava, obor Propagační výtvarnictví; 2000–2007 Fakulta výtvarných umění VUT Brno, ateliér malířství II, prof. Martin Mainer, 2003–2004 Akademie výtvarných umění v Praze, škola grafiky II, prof. Vladimír Kokolia; vlastní a společné výstavy: např. 2018 „Mezi“ Galerie Kritiků – Palác Adria, Praha; 2016 „Všichni Svatí“, Nová Galerie, Praha; 2015 „Uvězněný bůh“, Galerie Hřivnáč, Opava; 2015 „Černá práce“, Galerie Dole, Ostrava; 2015 „Privátní jestřáb“, Galerie Makráč (Makrokoule) Praha, 2013 „Laboratoř“, Galerie Prostor 228, Liberec; zastoupení ve sbírkách: ve sbírce MAREK, v soukromých sbírkách u nás a v zahraničí; 2012–dosud práce pro film, např. Úsměvy smutných mužů (režie Dan Svátek), Cesta kolem světa (režie Dan Svátek), Tři bratři (režie Jan Svěrák); Aw: nominace na cenu Kritiky za Mladou malbu 2008

ak. mal. Richard Bobůrka

narozen 3. září 1959 žije v Praze, absolvoval Střední umělecko průmyslovou škola v Praze obor scénografie a výstavnictví. V letech 1982-1988 studoval AVU ateliér monumentální malby R. Koláře.
V roce 1991 byl u založení Střední umělecko-průmyslové školy sv. Anežky České v Českém Krumlově. Tamtéž založil spolu s Tomášem Baranem obor malby. V letech 1994 – 2000 pracoval jako artdirector v reklamních agenturách Leo Burnett, BBK-time, kde vytvářel reklamní kampaně českých a světových firem. V agentuře Pro invention pak navrhoval obaly pro kosmetické společnosti.
Také se podílí na nové podobě časopisu Dingir, přípravě grafické podoby časopisu Nový prostor (dříve Patron) – časopis, který pomáhá osobám v nepříznivé sociální situaci .
Po mateřské dovolené v roce 2002 spolupracoval s Antonínem Střížkem na realizaci opony pro Státní operu v Praze. Od tohoto roku pedagogicky působil na Střední umělecké škole grafické v Jihlavě a na škole Michael v Praze. Vedle malby se také zabývá kresbou a grafikou.
Výstavy:
1984 -1988  účast na výstavách Konfrontace I.- VI. a skupinové výstavy  Svárově.
2009  účast na výstavě v polské Wroclavi k 20. výročí výstavy a koncertu ve Wroclavi 1989
2017 výstava imago mundi Luciana Benetton Collection

MgA. Barbora Kotěšovcová

Oděvní výtvarnice a umělkyně, narozena r. 1997 v Praze. Absolvovala studium Střední průmyslové školy oděvní v Praze, obor Modelářství a návrhářství oděvů (2012-2016). Ve studiu dále pokračovala na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze (UMPRUM, 2016-současnost), kde dosud získala bakalářský titul v ateliéru Módní tvorby pod vedením MgA. Pavla Ivančice. V současnosti studuje magisterské studium taktéž na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, v ateliéru Módní tvorby.
Zabývá se nejen tvorbou a navrhováním samotného oděvu, ale i oděvních objektů na pomezí volného umění či kostýmu. Důraz klade především na netradiční konstrukční řešení forem a konceptuální stránku projektů. Angažuje se taktéž jako lektorka kurzu šití pro dospělé a výtvarné výchovy pro děti prvního stupně základní školy. Během studia navštívila několik stáží v České republice a v zahraničí. Spolupracuje s umělci a designéry i mimo oděvní obor.
Výběr z výstav a přehlídek:
2021 – výstava Presahy v Banské Bystrici, Slovensko (oděvní objekty ARRIVING BUT LEAVING, kurátorka Yveta Neuschlová), 2020 – Módní přehlídka akce We’re next (kolekce MEZZOFORTE), výstava FASHION GLASS (spolupráce se sklářem Františkem Jungvirtem, kurátor Petr Nový), 2019 – módní přehlídka na MBPFW s projektem ASCHER CHALLENGE (ateliér Módní tvorby, UMPRUM), 2018 – výstava Ars electronica v Linci, Rakousko (ARTIFICIAL INTELLIGENCE, ateliér Módní tvorby UMPRUM), výstava Designblok v Praze (ARTIFICIAL INTELLIGENCE a CARDIOACTIVE T-SHIRT, ateliér Módní tvorby UMPRUM), Módní přehlídka akce We’re next (kolekce IT’S THE GAME FOR US).

MgA. Julia Koudela Hansen-Löve

Rakouská malířka Julia Koudela Hansen-Löve působí dlouhodobě mimo svůj domov. Nejprve studovala v Praze a v Drážďanech, potom pobývala v Berlíně a nyní žije opět v Praze. Nikdy se tedy nevzdaluje od domova příliš daleko. Vyhovuje jí odstup, ale i vědomí blízkostí a dostupnosti toho, co zná. S její tvorbou je to podobné. Jako by se ve svých obrazech a kresbách neustále vracela na stejná místa, podobně jako se ve spánku vracívá tentýž sen, který nás pronásleduje a opakovaně přivádí do povědomých situací. Je to okamžik osudové přitažlivosti a vábení, co se stává hlavním motivem obrazů Hansen-Löve a co si u ní samo říká o zobrazení? A Ize místa jejích návratů vnímat rituálně a bez přímé vazby k prostředí, kde právě žije? Autorka je situuje do horské krajiny, do lesů, na cesty protínající strmé svahy, do křovinných zátiší a zarostlých mýtin evokujících drsnou alpskou krajinu. Putovat k nim není vůbec snadné, protože cesta je plná překážek, působících utrpení, úzkost a bolest. Vše se tu mění v cosi velmi intimního, známého, ale zároveň obecného, symbolického. Autorčina malířská ikonografie vykazuje mytologické aspekty s prvky přírodního spiritualismu a křesťanského poutnictví.

Na starších obrazech je figura budována jako součást krajiny podléhající proměnám. Zahradník (2002) není nikdo jiný než ten, kdo žije v symbióze se svým uměle kultivovaným prostředím. Jinde je figura budována průzorem mezi malířskými skvrnami (Dvojník, 2002), což opět odkazuje spíše ke krajinářskému tvarosloví. Bující vegetace versus průzor, škvíra, stanoviště pozorování, odkud je viděné spíše tušené, protože se do cesty oka vždy staví nějaká překážka, a kde se zároveň pozorovatel, dobře skryt, stává voyerem.

text: Petr Vaňous, Revolver revue 92

Julia Koudela Hansen-Löve, narozená 1975 ve Vídni, studovala bohemistiku a divadelní vědu na Universität Wien (1993 – 1995). Poté absolvovala magisterské studium na AVU v Praze (1995 – 2001, ateliér malby Jiřího Sopka).  Ve studiu pokračovala na Hochschule für Bildende Künste v Drážďanech (2001 – 2002, ateliér malby a grafiky Hanse Petera Adamskiho). Dlouhodobě pobývala v Berlíně. Kromě malby se věnuje překladům prózy a poezie z českého do německého jazyka.

Mgr. Marek Kulhavý

Ilustrátor z Prahy. Ve své práci se zabývá užitou ilustrací od designu oblečení, etikety, až po mural art. Pracuje v rámci České Republiky i pro zahraničí. Spolupracoval například s Good Looking Studio, DM, Absolute, Budvar nebo Zichovec

MgA. Ivo Návrat

Současný český výtvarný umělec. Narodil se 4.5.1976 v Dačicích a v současnosti žije v Telči na Vysočině. V letech 1994 až 1996 studoval Střední uměleckou školu grafickou v Jihlavě a v roce 1996 nastoupil na Akademii výtvarných umění v Praze, kde diplomoval v roce 2002 v ateliéru kresby prof. Jitky Svobodové a prof. Jiřího Petrboka. Ivo Návrat se orientuje v mnoha výtvarných profesích, jako je tvorba obrazu, multimédia, design, architektura a film. Má za sebou řadu realizací pro soukromé produkce a Českou televizi. Zásadní je pro něj ale obraz, ve kterém se pohybuje v intencích figurální exprese a společenské angažovanosti. Pro svoji tvorbu používá převážně spray a různá mixed media. Námětovými doménami Ivo Návrata jsou figura a portrét, jejichž prostřednictvím pozoruje svět kolem sebe. Maluje často na odpad – na staré potrhané kusy linolea, plech či sololitové desky. Pro jeho tvorbu mělo a má velký význam zejména všechno to, co kdy v životě dělal. Různorodá prostředí a lidské vztahy, kterými prošel, se podle něho staly jakousi sociologickou sondou stavu společnosti. Sondou, jejíž výsledky však bohužel nejsou nikterak povzbudivé. Podivně zkarikované postavy jakéhosi polosvěta v Proustovsky plynoucím čase, pokuřující na barových stoličkách v takřka moralizujících obrazech Ivo Návrata jsou tedy převážně nositeli přetvářky, egoismu, lhostejnosti, vykořeněnosti, osamělosti, násilí, prázdnoty a absence vizí, či úcty. Nejsou určeny k letmému pohledu, vybízí k tomu, abychom se snažili je dešifrovat a pochopit vložené poselství, které pro autora při tvorbě znamenalo jistou vnitřní katarzi.

MgA. Jakub Sýkora

(nar. 1984 v Rakovníku) absolvoval v letech 2006–2012 pražskou Akademii výtvarných umění (ateliér Nová média II, Veronika Bromová; ateliér Malba I, prof. Jiří Sopko). V roce 2010 studijně pobýval na Satakunta University of Applied Sciences, Kankaanpää ve Finsku. V roce 2013 se stal laureátem Ceny Jana Zrzavého a v roce 2014 finalistou Ceny Kritiky pro mladou malbu s přesahy.

Do kontextu současného umění zařadily autora především projekty Absolventi vídeňské a pražské akademie (2014, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov), Černý koně (2015, Richard Adam Gallery, Brno), Česko­-rakouské hvězdy (2016, Galerie Miroslava Kubíka, Litomyšl), Meta­stázy obrazu (2017, Topičův salon, Praha), Raději sbírat motýly? (2019, Pražákův palác, Brno) nebo výstava Techno-color, na které vystavoval společně se Šárkou Pelikánovou a Janem Poupětem (Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě). Samostatně vystavoval v Praze v Galerii Vyšehrad (2016, Radiátor ve křoví), v galerii PRÁM (2018, Gumová kalhota IKEA3000), v Jan Cejka Gallery (2018, 8 a ½), v Garage Gallery Karlín (2018, Save as untitled) a v Egon Schiele Art Centru v Českém Krumlově (2021, Nejasno).

ak. mal. Eva Vinopalová

Studia: 1982–86 Přírodovědné gymnázium; 1986–90 Pedagogická fakulta UK v Praze; 1992–98 AVU, Ateliér kresby – prof. Jitka Svobodová, Ateliér grafiky – doc. Vladimír Kokolia
Zahraniční studijní stáže: 1993 Dvouměsíční stáž na Královské v Haagu, Holandsko; 1996 Tříměsíční stáž na Akademii krásných umění v Cuence, Španělsko
Účast na výstavách – výběr: 1999 Grafika roku, Staroměstská radnice v Praze; 1999 Česká grafika, galerie v Syke, Německo; 2000 Fotografie a grafika, Kódy a znamení, klášter Plasy u Plzně; 2002 Socha, fotografie, galerie Navrátil, Praha; 2002 Moravsko – české sochařské sympozium, Břeclav; 2008 Zahrady, výstava kreseb a grafik, galerie Jána Šmoka, Jihlava; 2017 Účast na výstě art Prague rok; 2017 Legendy grafiky II, Galerie Havelka v Praze; 2010 Ilustrace k básním „Na horách taje sníh“, P. Dunovská, Účast na sympoziích: 2001 a 2002 Sochařské sympozium Sculptura I., II. Přední Kopanina
Výběr z účasti na restaurátorských pracích: Sochy L. Suchardy v muzeu v Hradci Králové Sádrové modely Muzea hlavního města Prahy – architektura, figurální modely; Nástěnné malby – židovská synagoga v Turnově a v kostele sv. Jakuba Většího, Přepeře u Turnova
Pedagogická působení: Pedagog na Vyšší a Střední pedagogické škole a estetickém gymnáziu v Praze – Vv, dějiny umění, Hv; Pedagog na Střední umělecké škole grafické a VOŠ v Jihlavě – technologie grafiky, grafika ; Pedagog na osmiletém Gymnáziu v Ústavní 400 v Praze – grafika, Střední škola designu Lysá nad Labem – grafika.
Ve své tvorbě se věnuje především krajině, městské krajině a architektuře, která je vždy spjatá s důvěrné známým prostředím. I když člověk zůstává jakoby mimo zájem, ve všem jsou stopy jeho činnosti. Z technik využívá nejvíce, kresbu, serigrafii, autorskou fotografii, malbu.

Galerie učitelé – archiv