Učitelé

MgA. Zbyněk Linhart

malíř, ilustrátor; narozen 06.05.1981 v Háji u Ledče nad Sázavou; studia: 1995–1999 Střední umělecká škola grafická Jihlava, obor Propagační výtvarnictví; 2000–2007 Fakulta výtvarných umění VUT Brno, ateliér malířství II, prof. Martin Mainer, 2003–2004 Akademie výtvarných umění v Praze, škola grafiky II, prof. Vladimír Kokolia; vlastní a společné výstavy: např. 2018 „Mezi“ Galerie Kritiků – Palác Adria, Praha; 2016 „Všichni Svatí“, Nová Galerie, Praha; 2015 „Uvězněný bůh“, Galerie Hřivnáč, Opava; 2015 „Černá práce“, Galerie Dole, Ostrava; 2015 „Privátní jestřáb“, Galerie Makráč (Makrokoule) Praha, 2013 „Laboratoř“, Galerie Prostor 228, Liberec; zastoupení ve sbírkách: ve sbírce MAREK, v soukromých sbírkách u nás a v zahraničí; 2012–dosud práce pro film, např. Úsměvy smutných mužů (režie Dan Svátek), Cesta kolem světa (režie Dan Svátek), Tři bratři (režie Jan Svěrák); Aw: nominace na cenu Kritiky za Mladou malbu 2008

ak. mal. Richard Bobůrka

narozen 3. září 1959 žije v Praze, absolvoval Střední umělecko průmyslovou škola v Praze obor scénografie a výstavnictví. V letech 1982-1988 studoval AVU ateliér monumentální malby R. Koláře.
V roce 1991 byl u založení Střední umělecko-průmyslové školy sv. Anežky České v Českém Krumlově. Tamtéž založil spolu s Tomášem Baranem obor malby. V letech 1994 – 2000 pracoval jako artdirector v reklamních agenturách Leo Burnett, BBK-time, kde vytvářel reklamní kampaně českých a světových firem. V agentuře Pro invention pak navrhoval obaly pro kosmetické společnosti.
Také se podílí na nové podobě časopisu Dingir, přípravě grafické podoby časopisu Nový prostor (dříve Patron) – časopis, který pomáhá osobám v nepříznivé sociální situaci .
Po mateřské dovolené v roce 2002 spolupracoval s Antonínem Střížkem na realizaci opony pro Státní operu v Praze. Od tohoto roku pedagogicky působil na Střední umělecké škole grafické v Jihlavě a na škole Michael v Praze. Vedle malby se také zabývá kresbou a grafikou.
Výstavy:
1984 -1988  účast na výstavách Konfrontace I.- VI. a skupinové výstavy  Svárově.
2009  účast na výstavě v polské Wroclavi k 20. výročí výstavy a koncertu ve Wroclavi 1989
2017 výstava imago mundi Luciana Benetton Collection

MgA. Jonáš Czesaný

nar. 1972 v Praze, absolvoval v letech 1991-1999 Akademii výtvarných umění v Praze (ateliér malby prof. Františka Hodonského a ateliér grafiky prof. Vladimíra Kokolii.) Vedle malby a grafiky se věnuje také kresbě a příležitostně ilustraci. Do kontextu českého současného umění zařadily autora např. projekty Resetting. Jiné cesty k věcnosti (GHMP, Praha, 2007-08) nebo Fundamenty & Sedimenty. Vzpoura hraček 2011 (GHMP, Praha, 2011). Autor je zastoupen ve sbírce NG v Praze. Naposledy jsme se mohli setkat s jeho pracemi na kolektivních malířských výstavách Příběh dne(s) (GMU Hradec Králové, 2017), Jiný život momentky (OGV, Jihlava, 2017) nebo Eintopf ode dna ke dnu (s V. Vélou; Galerie Sokolovna, Brandýs nad Orlicí, 2018).

MgA. Adéla Fejtková

Designérka a šperkařka, narozena r. 1986 ve Zlíně. Absolvovala studium Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti, obor Průmyslový design (2002 – 2006), ve studiu dále pokračovala na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde získala bakalářský titul v oboru výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (2006 – 2010). Svá studia završila bakalářským i magisterským titulem na Vysoká škole uměleckoprůmyslove v Praze, pod vedením Evy Eisler v ateliéru K. O. V. (2010 – 2017).
Zabývá se navrhováním a tvorbou užitých předmětů a šperků. Šperky tvoří na zakázku, ale vytváří také sběratelské autorské kusy na pomezí šperku a volného objektu. Spolupracuje s českými módními značkami, angažuje se v sociálním projektu Metráž jako lektorka šperkařských kurzů a také pokračuje ve svém diplomovém projektu Live Longer, kde opravuje předměty denní potřeby.
Její autorské šperky jsou v řadě soukromých sbírek po celém světě.
Výběr z výstav: 2018 – 2020 – MINI WONDERS, putovní výstava, (kurátorka Tereza Bruthansová), Praha, Londýn, Tokio, Tel Aviv, Moskva / 2019 – ON THE ROAD, Galerie Marzee, Nijmegen, NL / 2018 – PURITY & DECADENCE, Czech contemporary jewellery, GALLERY SO, Londýn, GB / 2017 – International Graduate Show 2017, Galerie Marzee, Nijmegen, NL / HOSTINA, Art house, Designblok 2017, (kurátorka Veronika Jiroušková) Praha, CZ / J-E-W-E-L, CZECHDESIGN, Praha, CZ / 2016 – GENERATION exhibition, Vídeň Design Week, AU / 2015 – SCHMUCK 2015 + K.O.V., ZIBA, Praha, CZ / 2014 – A.TO.MY, Gallery N, Jablonec nad Nisou, CZ / POINT OF VIEW, Salone Internazionale del Mobile, Milan, IT / 2012 – TALENTE 13, Munich, DE / 2011 TREASURE HUNT, Pinakothek der Moderne, Mnichov, DE

MgA. Ivo Návrat

Současný český výtvarný umělec. Narodil se 4.5.1976 v Dačicích a v současnosti žije v Telči na Vysočině. V letech 1994 až 1996 studoval Střední uměleckou školu grafickou v Jihlavě a v roce 1996 nastoupil na Akademii výtvarných umění v Praze, kde diplomoval v roce 2002 v ateliéru kresby prof. Jitky Svobodové a prof. Jiřího Petrboka. Ivo Návrat se orientuje v mnoha výtvarných profesích, jako je tvorba obrazu, multimédia, design, architektura a film. Má za sebou řadu realizací pro soukromé produkce a Českou televizi. Zásadní je pro něj ale obraz, ve kterém se pohybuje v intencích figurální exprese a společenské angažovanosti. Pro svoji tvorbu používá převážně spray a různá mixed media. Námětovými doménami Ivo Návrata jsou figura a portrét, jejichž prostřednictvím pozoruje svět kolem sebe. Maluje často na odpad – na staré potrhané kusy linolea, plech či sololitové desky. Pro jeho tvorbu mělo a má velký význam zejména všechno to, co kdy v životě dělal. Různorodá prostředí a lidské vztahy, kterými prošel, se podle něho staly jakousi sociologickou sondou stavu společnosti. Sondou, jejíž výsledky však bohužel nejsou nikterak povzbudivé. Podivně zkarikované postavy jakéhosi polosvěta v Proustovsky plynoucím čase, pokuřující na barových stoličkách v takřka moralizujících obrazech Ivo Návrata jsou tedy převážně nositeli přetvářky, egoismu, lhostejnosti, vykořeněnosti, osamělosti, násilí, prázdnoty a absence vizí, či úcty. Nejsou určeny k letmému pohledu, vybízí k tomu, abychom se snažili je dešifrovat a pochopit vložené poselství, které pro autora při tvorbě znamenalo jistou vnitřní katarzi.

MgA. Jakub Sýkora

(nar. 1984 v Rakovníku) absolvoval v letech 2006–2012 pražskou Akademii výtvarných umění (ateliér Nová média II, Veronika Bromová; ateliér Malba I, prof. Jiří Sopko). V roce 2010 studijně pobýval na Satakunta University of Applied Sciences, Kankaanpää ve Finsku. V roce 2013 se stal laureátem Ceny Jana Zrzavého a v roce 2014 finalistou Ceny Kritiky pro mladou malbu s přesahy.

Do kontextu současného umění zařadily autora především projekty Absolventi vídeňské a pražské akademie (2014, Schieleho centrum, Český Krumlov), Černý koně (2015, Richard Adam Gallery, Brno), Česko-rakouské hvězdy (2016, Galerie Miroslava Kubíka, Litomyšl), Metastázy obrazu (2017, Topičův salon, Praha) nebo výstava Techno-color, na které vystavoval společně se Šárkou Pelikánovou a Janem Poupětem (Oblastní galerie v Jihlavě – Alternativa). Naposledy samostatně vystavoval v pražské Galerii Vyšehrad (2016, Radiátor v křoví), v pražské Galerii PRÁM (2018, Gumová kalhota IKEA3000), Jan Čejka Gallery (2018, 8 a ½) nebo Garage Gallery v Karlíně (2018, Save as untitled).

ak. mal. Eva Vinopalová

Studia: 1982–86 Přírodovědné gymnázium; 1986–90 Pedagogická fakulta UK v Praze; 1992–98 AVU, Ateliér kresby – prof. Jitka Svobodová, Ateliér grafiky – doc. Vladimír Kokolia
Zahraniční studijní stáže: 1993 Dvouměsíční stáž na Královské v Haagu, Holandsko; 1996 Tříměsíční stáž na Akademii krásných umění v Cuence, Španělsko
Účast na výstavách – výběr: 1999 Grafika roku, Staroměstská radnice v Praze; 1999 Česká grafika, galerie v Syke, Německo; 2000 Fotografie a grafika, Kódy a znamení, klášter Plasy u Plzně; 2002 Socha, fotografie, galerie Navrátil, Praha; 2002 Moravsko – české sochařské sympozium, Břeclav; 2008 Zahrady, výstava kreseb a grafik, galerie Jána Šmoka, Jihlava; 2017 Účast na výstě art Prague rok; 2017 Legendy grafiky II, Galerie Havelka v Praze; 2010 Ilustrace k básním „Na horách taje sníh“, P. Dunovská, Účast na sympoziích: 2001 a 2002 Sochařské sympozium Sculptura I., II. Přední Kopanina
Výběr z účasti na restaurátorských pracích: Sochy L. Suchardy v muzeu v Hradci Králové Sádrové modely Muzea hlavního města Prahy – architektura, figurální modely; Nástěnné malby – židovská synagoga v Turnově a v kostele sv. Jakuba Většího, Přepeře u Turnova
Pedagogická působení: Pedagog na Vyšší a Střední pedagogické škole a estetickém gymnáziu v Praze – Vv, dějiny umění, Hv; Pedagog na Střední umělecké škole grafické a VOŠ v Jihlavě – technologie grafiky, grafika ; Pedagog na osmiletém Gymnáziu v Ústavní 400 v Praze – grafika, Střední škola designu Lysá nad Labem – grafika.
Ve své tvorbě se věnuje především krajině, městské krajině a architektuře, která je vždy spjatá s důvěrné známým prostředím. I když člověk zůstává jakoby mimo zájem, ve všem jsou stopy jeho činnosti. Z technik využívá nejvíce, kresbu, serigrafii, autorskou fotografii, malbu.