učitelé archív

MgA. Jonáš Czesaný

nar. 1972 v Praze, absolvoval v letech 1991-1999 Akademii výtvarných umění v Praze (ateliér malby prof. Františka Hodonského a ateliér grafiky prof. Vladimíra Kokolii.) Vedle malby a grafiky se věnuje také kresbě a příležitostně ilustraci. Do kontextu českého současného umění zařadily autora např. projekty Resetting. Jiné cesty k věcnosti (GHMP, Praha, 2007-08) nebo Fundamenty & Sedimenty. Vzpoura hraček 2011 (GHMP, Praha, 2011). Autor je zastoupen ve sbírce NG v Praze. Naposledy jsme se mohli setkat s jeho pracemi na kolektivních malířských výstavách Příběh dne(s) (GMU Hradec Králové, 2017), Jiný život momentky (OGV, Jihlava, 2017) nebo Eintopf ode dna ke dnu (s V. Vélou; Galerie Sokolovna, Brandýs nad Orlicí, 2018).

MgA. Adéla Fejtková

Designérka a šperkařka, narozena r. 1986 ve Zlíně. Absolvovala studium Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti, obor Průmyslový design (2002 – 2006), ve studiu dále pokračovala na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde získala bakalářský titul v oboru výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (2006 – 2010). Svá studia završila bakalářským i magisterským titulem na Vysoká škole uměleckoprůmyslove v Praze, pod vedením Evy Eisler v ateliéru K. O. V. (2010 – 2017).
Zabývá se navrhováním a tvorbou užitých předmětů a šperků. Šperky tvoří na zakázku, ale vytváří také sběratelské autorské kusy na pomezí šperku a volného objektu. Spolupracuje s českými módními značkami, angažuje se v sociálním projektu Metráž jako lektorka šperkařských kurzů a také pokračuje ve svém diplomovém projektu Live Longer, kde opravuje předměty denní potřeby.
Její autorské šperky jsou v řadě soukromých sbírek po celém světě.
Výběr z výstav: 2018 – 2020 – MINI WONDERS, putovní výstava, (kurátorka Tereza Bruthansová), Praha, Londýn, Tokio, Tel Aviv, Moskva / 2019 – ON THE ROAD, Galerie Marzee, Nijmegen, NL / 2018 – PURITY & DECADENCE, Czech contemporary jewellery, GALLERY SO, Londýn, GB / 2017 – International Graduate Show 2017, Galerie Marzee, Nijmegen, NL / HOSTINA, Art house, Designblok 2017, (kurátorka Veronika Jiroušková) Praha, CZ / J-E-W-E-L, CZECHDESIGN, Praha, CZ / 2016 – GENERATION exhibition, Vídeň Design Week, AU / 2015 – SCHMUCK 2015 + K.O.V., ZIBA, Praha, CZ / 2014 – A.TO.MY, Gallery N, Jablonec nad Nisou, CZ / POINT OF VIEW, Salone Internazionale del Mobile, Milan, IT / 2012 – TALENTE 13, Munich, DE / 2011 TREASURE HUNT, Pinakothek der Moderne, Mnichov, DE