výsledky talentové zkoušky – Modelářství a návrhářství oděvů

Upozorňujeme, že se nejedná o seznam přijatých a nepřijatých uchazečů. Oznámení o přijatých uchazečích bude zveřejněno 15. května 2024 na webových stránkách školy a v systému dipsy.cz.

Minimální celkový počet bodů pro úspěšné absolvování talentové zkoušky je 30 bodů s tím, že uchazeč musel získat minimálně 10 bodů z každého ze tří úkolů talentové zkoušky (domácí práce, kresba zátiší ve škole, návrh kolekce šatů ve škole).

Celkem mohl uchazeč získat max. 70 bodů (10 bodů vysvědčení, 20 bodů domácí práce, 20 bodů kresba zátiší ve škole, 20 bodů návrh kolekce šatů ve škole).

Pokud dosáhli někteří uchazeči stejný počet bodů v celkovém součtu, posunul se na vyšší místo uchazeč s vyšším počtem bodů za jednotlivé úkoly v tomto pořadí: návrh kolekce šatů, kresba, domácí práce, vysvědčení.

Výsledek talentové zkoušky, včetně podrobného bodového hodnocení, budeme zasílat poštou / datovou schránkou a také e-mailem.

Počet přijímaných uchazečů: 5

Podle § 60a školského zákona má uchazeč právo změnit pořadí všech oborů, do kterých se přihlásil, a to nejpozději do 15. března 2024 podáním nové přihlášky.

Uchazeči, kteří podali přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, mají dále možnost podat přihlášku až do tří oborů bez talentové zkoušky v termínu od 1. února do 20. února 2024. Do této přihlášky nesmí zapomenout uvést i obory s talentovou zkouškou a zařadit je dle své priority.

Elektronické podání přihlášek na střední školy bude spuštěno od 1. února 2024 na www.dipsy.cz. Doporučujeme využití plně elektronického podání přihlášek.

Bližší informace najdete na webových stránkách www.prihlaskynastredni.cz.

Celkové pořadí uchazečů, kteří uspěli v talentové zkoušce

PořadíIDBody celkem
(talentová zkouška + vysvědčení)
1.70366
2.71764
3.71361
4.71260
5.71059
6.70558
7.70155
8.72854
9.70252
10.71450
11.72350
12.72149
13.71548
14.71647
15.70746
16.72644
17.72743
18.70442
19.72242
20.71841
21.72441

Seznam uchazečů, kteří neuspěli v talentové zkoušce (řazeno dle ID)

ID
706
708
709
711
719
720
725