výsledky talentové zkoušky – užitá malba

Upozorňujeme, že se nejedná o seznam přijatých a nepřijatých uchazečů. Oznámení o přijatých uchazečích bude zveřejněno 15. května 2024 na webových stránkách školy a v systému dipsy.cz.

Minimální celkový počet bodů pro úspěšné absolvování talentové zkoušky je 30 bodů s tím, že uchazeč musel získat minimálně 10 bodů z každého ze tří úkolů talentové zkoušky (domácí práce, kresba zátiší ve škole, koláž zátiší ve škole).

Celkem mohl uchazeč získat max. 70 bodů (10 bodů vysvědčení, 20 bodů domácí práce, 20 bodů kresba zátiší ve škole, 20 bodů malba zátiší ve škole).

Pokud dosáhli někteří uchazeči stejný počet bodů v celkovém součtu, posunul se na vyšší místo uchazeč s vyšším počtem bodů za jednotlivé úkoly v tomto pořadí: malba, kresba, domácí práce, vysvědčení.

Výsledek talentové zkoušky, včetně podrobného bodového hodnocení, budeme zasílat poštou / datovou schránkou a také e-mailem.

Počet přijímaných uchazečů: 8

Podle § 60a školského zákona má uchazeč právo změnit pořadí všech oborů, do kterých se přihlásil, a to nejpozději do 15. března 2024 podáním nové přihlášky.

Uchazeči, kteří podali přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, mají dále možnost podat přihlášku až do tří oborů bez talentové zkoušky v termínu od 1. února do 20. února 2024. Do této přihlášky nesmí zapomenout uvést i obory s talentovou zkouškou a zařadit je dle své priority.

Elektronické podání přihlášek na střední školy bude spuštěno od 1. února 2024 na www.dipsy.cz. Doporučujeme využití plně elektronického podání přihlášek.

Bližší informace najdete na webových stránkách www.prihlaskynastredni.cz.

Celkové pořadí uchazečů, kteří uspěli v talentové zkoušce

PořadíIDBody celkem
(talentová zkouška + vysvědčení)
1.10770
2.10167
3.10663
4.10262
5.11061
6.12061
7.10960
8.14259
9.11858
10.10457
11.13056
12.14456
13.10855
14.13155
15.12954
16.12553
17.13452
18.14152
19.12851
20.13349
21.12648
22.12347
23.11547
24.11946
25.12446
26.10346
27.11745
28.13745
29.14044
30.11644
31.12243
32.14343
33.11342
34.12741
35.13541
36.11441
37.12140

Seznam uchazečů, kteří neuspěli v talentové zkoušce (řazeno dle ID)

ID
105
111
112
132
136
138
139