figurální kresba a malba – téma vysoký kontrast

Ukázka domácích prací Figurální kresby a malby v době distanční výuky na téma vysoký kontrast.