Oděvní design

MgA. Barbora Kotěšovcová

Ing. Lenka Hanzlová

Studium v ateliéru designu oděvu umožňuje žákům osvojit si širokou škálu výtvarných vyjadřovacích prostředků v kombinaci s odbornými znalostmi a dovednostmi důležitými pro realizaci vlastních modelů. V průběhu studia žáci tříbí svou rukodělnou zručnost a důraz je rovněž kladen na rozvoj jejich individuálních preferencí, který jim umožní co nejpřesvědčivěji výtvarně vyjádřit svůj autorský záměr. Součástí výuky si žák osvojí technologické i konstrukční dovednosti, které jsou nezbytné pro tvorbu oděvního designu. Prostřednictvím pravidelných konzultací s pedagogy, aktivního sledování současné módy i širšího kulturního dění, jsou žáci ve své tvorbě schopni akcentovat aktuální otázky a přemýšlet v širších souvislostech.

Galerie Oděvního designu

Učební plán ŠVP Design oděvů ke stažení zde