Grafický design

ak. mal. Richard Bobůrka

Mgr. Marek Kulhavý

ak. mal. Eva Vinopalová

Studium v ateliéru grafického designu představuje aktivní teoreticko-praktický pohyb na otevřené experimentální platformě, kde se student učí orientaci v současné problematice GD a jeho historických základech. Studium rozvíjí individualitu a nutí studenta ke kritické reflexi své práce a podněcuje jej hledat nové přístupy a formy vyjádření. Součástí studia v ateliéru jsou pravidelné přednášky a besedy s aktivními reprezentanty jak české, tak zahraniční scény nejen v oblasti GD, ale širokého spektra současného vizuálního umění. Celá výuka v ateliéru je v mezích středoškolského vzdělávání koncipována jako „univerzitní“ studium, kde se edukativní formou spolustudia prolínají a konfrontují jednotlivé osobnosti v rámci čtyř výukových ročníků. Frekventant ateliéru osciluje mezi výtvarnými koncepty, které studium GD obsahuje (corporate identity, typografie, obalový design, kaligrafie, knižní ilustrace, reklama, web design, marketing). 

Galerie Grafického designu

Učební plán ŠVP Propagace a grafika ke stažení zde