Malba

MgA. Zbyněk Linhart

MgA. Ivo Návrat

MgA. Jakub Sýkora

Studium v ateliéru malby probíhá na základě ověřeného modelu,  ve kterém v prvních dvou letech studia převažuje získávání praktických a technických dovedností a studium malby se realizuje v co možná nejširším spektru formálního užití. V navazujících ročnících pak převládá koncentrovanější obrazová forma a malířská interpretace. Přirozeným korektivem takto obecně nastaveného a zažitého modelu je prostředí samotného ateliéru, kde se potkávají studenti všech ročníků a s nimi i jejich různě zaměřené a řešené práce.

Galerie Užité malby

Učební plán ŠVP Malba a přidružené techniky ke stažení zde