ukončení školního roku

Předání vysvědčení proběhne v pátek 26.6.2020 v 9:00 hod. Stále platí, že je třeba, aby studenti měli roušku a vyplněné a podepsané čestné prohlášení (pozor, u nezletilých studentů je nutný podpis zákonného zástupce!).