ukázky prací ateliéru grafiky

Typografická kompozice 3. a 4. ročníku ateliéru grafického designu.