ukázky prací ateliéru grafiky

Práce žáků 1. a 2. ročníku ateliéru grafického designu.