termíny konzultací pro 1.-3.ročník

V přiloženém dokumentu najdete termíny konzultací jednotlivých vyučujících. Upozorňujeme, že na konzultace je třeba se minimálně 24 hodin předem objednat a mít vyplněné a podepsané čestné prohlášení (u nezletilých žáků je nutný podpis i zákoného zástupce). Studentům, kteří nesplní tyto podmínky, nemůže být umožněn vstup do budovy školy!