talentové zkoušky

Děkujeme všem uchazečům talentových zkoušek, kteří se dostavili. Výsledky uchazečů, kteří uspěli u talentových zkoušek, budou na webových stránkách zveřejněny 20. 1. 2023. Uchazeči, kteří uspěli u talentové zkoušky postupují do přijímacího řízení, jehož výsledky (součet bodů za talentovou zkoušku a prospěch) budou zveřejněny 6. 2. 2023 na webu školy.

Před vydáním rozhodnutí má zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče možnost využít svého práva na nahlížení do spisu. Nahlížet do spisu lze po domluvení termínu e-mailem na radana.urbanova@skoladesign.cz nebo telefonické domluvě na čísle 602 203 911 v kanceláři studijního oddělení.

V souladu s ustanovením § 36, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, máte možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Termín pro
případné vyjádření k podkladům je stanoven do 25. 1. 2023.