talentové zkoušky

Děkujeme všem uchazečům talentových zkoušek, kteří se dostavili. Výsledky uchazečů, kteří uspěli u talentových zkoušek, budou na webových stránkách zveřejněny 20. 1. 2022. Uchazeči, kteří uspěli u talentové zkoušky postupují do přijímacího řízení, jehož výsledky (součet bodů za talentovou zkoušku a prospěch) budou zveřejněny v termínu 5. – 15. 2. 2022 na webu školy.

Před vydáním rozhodnutí má zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče možnost využít svého práva na nahlížení do spisu. Nahlížet do spisu lze po domluvení termínu e-mailem na radana.urbanova@skoladesign.cz nebo telefonické domluvě na čísle 602 203 911 v kanceláři studijního oddělení nejpozději do 18. 1. 2022.