Studijní předpoklady a postupy po dobu zvláštního opatření uzavření škol

Vzhledem k uzavření škol a požadavku plnění studijních povinností sdělujeme následující stanovisko.

Průběžně budete dostávat podklady, úkoly, zadání a cvičení od jednotlivých vyučujících. Hlavním kanálem pro komunikaci bude e-mail, který student/ka uvedl/la na začátku školního roku jako kontaktní. V případě potřeby změny kontakního e-mailu nás neprodleně kontaktujte.

Podrobné informace najdete v přiloženém dokumentu.