Přípravný kurz k talentovým zkouškám

Pro zájemce o studium nabízí naše škola přípravné kurzy na talentové zkoušky. Tyto kurzy budou probíhat každé pondělí 17:15 – 19:15 hod. od 13. září do 13. prosince 2021 (14 lekcí).

Výtvarné okruhy v rámci kurzu:

  • kresba (tužka, uhel, rudka, perokresba, lavírovaná kresba)
  • malba (akryl, tempera, akvarel)
  • grafika (jednoduché techniky tisku z výšky + teorie umělecké grafiky, barevná koláž)

Na první hodinu kurzu si, prosím, doneste kresebné materiály (tužku měkkou a tvrdou, uhel přírodní, plastickou gumu, hadr a fixativ).
O materiálech na další hodiny budete vždy informováni vyučujícím na hodině stávající.

Cena kurzu (14 lekcí, 1 lekce 2 x 60 min.): 4 200 Kč

Přihlášky: e-mailem na studijni@skoladesign.cz

Platba: v hotovosti na první lekci nebo na číslo účtu 475138433/0300 (v příkazu k platbě uveďte celé jméno dítěte)

Budeme se těšit na setkání!