Nařízení ministerstva zdravotnictví o karanténě

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Ministerstvo zdravotnictví nařídilo, aby všechny osoby, které se od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (bez osobního kontaktu). Dále ministerstvo nařizuje praktickým lékařům, aby u osob s trvalým pobytem na území ČR, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, rozhodli o karanténě v délce 14 dnů.

Karanténou se rozumí především oddělení zdravé osoby od ostatních osob s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit. Za porušení karantény hrozí ze zákona o ochraně veřejného zdraví pokuta až 3 miliony Kč. Praktický lékař je v případě výskytu onemocnění COVID-19 oprávněn karanténu prodloužit.

Pro aktuální informace doporučujeme sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví –  www.mzcr.cz

Další informace týkající se dané problematiky průběžně zveřejňuje ve speciální rubrice svých internetových stránek věnované koronaviru Covid 19 také Hygienická stanice hl. m. Prahy (HSHMP) –
www.hygpraha.cz.

Děkujeme za pochopení a především za zodpovědný přístup.
Vedení školy