Halloween 23

Pod nálepkou Halloweenu dnes proběhl meziateliérový battle. Devatero týmů soupeřilo v kresbě na čas na základě losovaných témat.