Figurální kresba – domácí úkoly obrazem

Ukázka domácích prací Figurální kresby v době distanční výuky