figurální kresba – téma křik, spánek, jídlo

Ukázka domácích prací Figurální kresby v době distanční výuky.