figurální kresba – domácí úkoly obrazem

Ukázka domácích prací Figurální kresby v době distanční výuky na téma arogance/opovržení a smutek/lítost.