Kontakt – zaměstnanci

Ing. Viktor Lehký
jednatel školy
(EKO)
602 667 279
viktor.lehky@skoladesign.cz

MgA. Zbyněk Linhart
ředitel školy
(FK, VP, NaRT, TP, PG)
725 800 712
zbynek.linhart@skoladesign.cz

ak. mal. Richard Bobůrka
zástupce ředitele
(VP, PG, FK, TP, DVK, NaRT)
603 446 323
richard.boburka@skoladesign.cz

PaeDr. Michal Pavlo
školní psycholog, výchovný poradce
(SV, Dej, ZSV)
607 968 387
michal.pavlo@skoladesign.cz

MgA. Adéla Fejtková
preventista
(DO, VP, PG)
605 906 805
adela.fejtkova@skoladesign.cz

Ing. Lenka Hanzlová
asistentka jednatele
(ZPV, TE, KP, PC)
605 753 115
lenka.hanzlova@skoladesign.cz

Mgr. Pavel Masař
DPO (pověřenec pro ochranu OÚ)
(Ma)
724 285 636
pavel.masar@skoladesign.cz

Bc. Tomáš Benda
(Čj, Aj)
739 486 536
tomas.benda@skoladesign.cz

Mgr. Dagmar Parohová
(Aj)
737 116 797
dagmar.parohova@skoladesign.cz

ak. mal. Eva Vinopalová
(NaRT, TP, VP, DVK)
721 246 250
eva.vinopalova@skoladesign.cz

MgA. Jonáš Czesaný
(DVK,FK,Nart,VP,TP)
776 487 846
jonas.czesany@skoladesign.cz

Mgr. Jaroslav Mevald
(TV)
607 508 533
jaroslav.mevald@skoladesign.cz